Serverdrift

V-Hosting tilbyr drift og overvåkning av operativsystem, hardware og applikasjoner.

Bilde fra serverromV-Hosting sine erfarne teknikere er alltid på, hele døgnet, hele året, og er kjent med din IT-løsning.

V-Hosting har lang erfaring med drift og overvåkning av IT-løsninger. Vi har innarbeidede rutiner og prosedyrer, dyktige teknikere og gode systemer for å drifte og overvåke servere. I tillegg får du som kunde en dedikert kontaktperson du kan ringe hvis du har spørsmål eller behov for kompetanse.

Vi drifter våre kunders servere i V-Hosting sine moderne datasentre i Oslo, i kundens eget server-rom eller i en skytjenester som AWS/Azure. Uansett hvor serverne er, om de er fysiske eller virtuelle, må de driftes for blant annet å unngå å bli sårbare for hacking. V-Hosting tar ansvar for hele eller deler av IT-miljøet. Vi tilpasser tjenestene ut fra de behov du har til drift og overvåkning. 

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå