Skytjenester

V-Hosting sine skytjenester

Illustrasjonsfoto som viser en mann som bruker skytjenesterDe teknologiske skiftene skjer fort. Dette gir mange nye og spennende forretningsmuligheter. De fleste bedrifter i dag benytter en portefølje av skytjenester. Tjenester som økonomi, CRM, personal og banktjenester leveres ofte som en skytjeneste. Mange benytter også skyen for å levere egne tjenester til sine kunder og partnere.

I denne verdenen er det viktig å ha en god partner!

Vi i V-Hosting sørger for at du får innsikt, gode råd og at du alltid er på når det gjelder valg av riktige teknologiske plattformer.

Microsoft Azure, Amazon AWS, eller Google Cloud? Eller en kombinasjon?

Vi tilbyr alle typer skytjenester til din bedrift. Det viktigste for oss er at løsningene som blir valgt, er tilpasset strategien for virksomheten og gir best kost/nytte.

Selv i en skyløsning er det viktig med overvåkning og drift. Vi har lang erfaring med dette i de store skytjenestene. Dette sikrer høy oppetid og at de løsningene du er avhengig av, alltid er tilgjengelig.

Mange har også eldre, legacy systemer, som det ikke er mulig å migrere ut i en skyløsning. Vi hjelper til slik at disse bli ivaretatt, både med hensyn til oppetid og sikkerhet.

Å benytte skytjenester gir mange fordeler:

  • Det er enkelt å skalere, og man betaler for det man bruker
  • Enklere å få tilgang til kompetanse ved endringer eller utvikling
  • Det blir satt fokus på sikkerhet for data og utstyr
  • Overvåking og drift av forretningskritiske applikasjoner og utstyr

V-Hosting leverer ulike skytjenester til mange kunder. For flere benyttes en hybrid løsning, der valgene er gir et godt utgangspunkt for en fremtidsrettet strategi for selskapet.

«Vi har frigjort tid, fått ned kostnadene og økt sikkerheten rundt systemene våre ved hjelp av løsningene fra V-Hosting sier Are- Stig i APCOA.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå