Sikkerhet

Daglig utsettes mange norske bedrifter for dataangrep. Heldigvis er de fleste godt beskyttet. Det er viktig å ha en partner som hele tiden er oppdatert på trusselbildet og alltid er på for å hindre at du blir rammet.

Illustrasjonsfoto til sikkerhetV-Hosting har valgt å bruke produkter fra F-Secure og Fortinet for å tilby våre kunder de beste tjenestene innen IT-sikkerhet. Det gjør at vi samarbeider tett med sikkerhetseksperter hos verdensledende produsenter, og vi er alltid oppdatert og kan tilby de beste løsningene.

Mange er bekymret for sikkerheten når de skal ut i en skyløsning. Kravene gitt i GDPR har ytterligere satt sikkerhet i fokus. Vi i V-hosting gir deg råd og setter opp og drifter sikkerhetsløsninger som Manage Detection &Response, sårbarhetsscanning, avansert endepunktsbeskyttelse, ransomwarebeskyttelse og antivirus.

Sikkerhetsbrudd kan medføre tap av forretningskritisk informasjon, nedetid og at persondata kan komme på avveie.

God sikkerhet gjør at du unngår dette og sikrer kontroll. Du sparer tid og penger og ivaretar bedriftens omdømme!

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.