Sikkerhet

Når du som bedriftsleder leser ordet datasikkerhet, hva er den første tanken du får?

Illustrasjonsfoto av skummel person som forsøker å hacke en datamaskin.Du har en lederposisjon i selskapet, å ha full kontroll er ditt ansvar. Hvis noe eller noen rammer selskapet, rammer det samtidig også deg. Når du leser «datasikkerhet», tenker du da at «våre data er godt nok sikret, dette bør jeg ikke lese mer om», eller tenker du at «nå må vi få gjort noe med det»?

Morgendagens trusselbilde blir verre enn dagens.

Avanserte og sofistikerte dataangrep kan ramme alle virksomheter, og for en hacker med en målsetning er alle like viktige. Erfaringsmessig er selskapers evne til å beskytte seg omvendt proporsjonal med selskapets størrelse. Små og mellomstore bedrifter har en tendens til å undervurdere trusselbildet og nedprioritere egen datasikkerhet. Feilaktig tror mange av disse at de er små og derfor uinteressante å angripe, og at de får den datasikkerheten de trenger med på kjøpet når de velger en anerkjent skyleverandør.

Mange bedrifter tror de er sikret, uten å være det.

Sannheten er noe helt annet. Alle virksomheter kan bli angrepet, og det er en mengde ulike aktører og hensikter bak et dataangrep. Vår nasjonale sikkerhetsmyndighet (NSM) forventer at hyppigheten og konsekvensene av datakriminalitet vil øke i årene fremover, og de kriminelle blir stadig mer teknisk utspekulerte og avanserte. Det skyleverandøren garanterer i dette er at de selv er sikret mot angrep. Du som bruker av tjenesten er ikke en del av denne sikkerheten, og du må sørge for å sikre deg selv.

Du skal være trygg på sikkerheten.

Det er her V-Hosting kan hjelpe. Vi er et helnorsk selskap med lang erfaring og bred kompetanse på datasikkerhet. Vi samarbeider tett med verdensledende sikkerhetseksperter, er kontinuerlig oppdatert på trusselbildet og vi er alltid på for å hindre at du blir rammet.
I vår beste sikkerhetspakke ligger det oppsett og drifting av sikkerhetsløsninger, sårbarhetsscanning, Manage Detection & Response, avansert endepunktsbeskyttelse, ransomwarebeskyttelse og kontinuerlig oppdatert antivirus. Denne pakken gir deg alt du trenger for å være fullstendig sikret, og tryggheten på at du virkelig er det

Vi tilbyr nye kunder en uforpliktende sikkerhetsanalyse.

Vi foretar en avansert og grundig analyse av sikkerhetsnivået i din bedrift for å finne eventuelle sårbarheter i teknikk og systemer. Denne analysen ender i en rapport som påpeker hva som må og hva som bør utbedres, som vi gjennomgår og diskuterer med dere. Selv om vi er en moderne teknologibedrift og tilbyr «state-of-the-art» soft- og hardware, har vi ikke glemt betydningen av god, gammeldags kundeservice.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Stian Bråthen, tlf: 416 24 241, e-post: stian@v-hosting.no

Eller via kontaktskjema her.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå