Fortinet IDS/IPS

Bedrifters digitale angrepsflate vokser i et forrykende tempo.  Dette gjør det svært vanskelig å beskytte seg mot avanserte trusler utenfra.

Fortinet leverer flere komponenter i det som er Security Fabric. Intrusion Detection System ( IDS) og Intrusion Protection System (IPS) er to viktige komponenter. Hensikten med dette er å stoppe uønsket trafikk og uønskede hendelser og hindre tilgang gjennom sårbarheter. For at dette skal gjøres så effektivt som mulig gjør IDS den første jobben ved å analysere trafikken. På denne måte forstår løsningen hva som er ønsket trafikk, og hva som er uønsket og dermed må stoppes.  

For en nærmere beskrivelse av IDS og IPS ta en titt her: https://www.fortinet.com/products/ips.html

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon

 

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå