Sårbarhetsscanning

Persondata på avveie er et alvorlig brudd på EUs persondatadirektiv, GDPR. Dette kan føre til store bøter. I tillegg må man varsle alle kunder og ansatte det gjelder og ikke minst risikerer en tap av omdømme.

En annen trussel som er aktuell i kjøl­vannet av GDPR er kriminelle hackere som stjeler dine persondata og sprer dette på nettet eller varsler myndighetene hvis du ikke betaler løsepenger.

En sårbarhetsscanning fra V-Hosting kan spare deg for mye tid og penger. Vi bistår deg og hjelper deg til å stå bedre rustet til å motstå et angrep, og minimerer derfor faren ved dataangrep. V-Hostings kompetanse og markedsledende scanningverktøy, gjør oss til din beste partner for å avdekke sårbar­heter og sikkerhetshull i dine datasystemer.

Etter at vi har gjennomført en sårbarhets–scanning vil vi presentere en rapport til deg der vi vil foreslå tiltak som sikrer dine datasystemer. Skulle dere ønske det, kan vi ta ansvaret for å implementere disse tiltakene hos dere. Siden trusselbildet hele tiden endrer seg, vil vi anbefale en slik scan månedlig, slik at du hele tiden kan være sikret mot skader ved dataangrep.

Noe av det viktigste når man arbeider med sikkerhet, er prosesser og rutiner. Vi har veldokumenterte systemer som er innarbeidet i vår organisasjon. Våre teknikere har lang erfaring med sikkerhet og holder seg løpende orientert om trusselbildet til enhver tid.

Ved å benytte V-Hosting sårbarhetsscanning viser du at du har tatt trusselen for angrep og de nye GDPR-direktivene på alvor for din bedrift.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon