Avansert endepunktssikkerhet med ransomwarebeskyttelse

Unngå å bli offer for ransomware, crypto­mining og andre virus/malware/exploits. V-Hosting tilbyr avansert ende­punkt­­sikkerhet slik at du har det ledende sikkerhets­produktet tilgjengelig på markedet.

Avansert endepunktsikkerhet gir deg: 

  • Antivirus
  • Ransomware-beskyttelse
  • Web Content Control
  • Device Control
  • Application Control
  • Behavior Monitoring
  • Automatisk oppdatering av programvare

Dette er viktig fordi en del uvedkommende klarer å komme inn på de ansatte sine pc`er via hull i programvare. I noen tilfeller er dette fordi man ikke har oppdatert programvare, og i noen tilfeller fordi man har gamle gammel programvare som som man ikke bruker lenger, og derfor ikke tenker på at det utgjør noen risiko. Med avansert endepunktsikkerhet gjør vi det vanskeligere å få tilgang til systemer, og dermed reduseres risikoen for en uønsket hendelse.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon