Hybrid Cloud

Tekologisk er det viktig å alltid være på! 

Kombinasjon av public cloud og private cloud, kalt hybrid cloud er det de fleste selskaper har i dag. 

Det å ha en tydelig strategi på disse valgene er viktig for at det skal bli en kostnadseffektiv og fremtidsrettet løsning som dekker virksomhetens behov.

Ofte dukker det opp mange spørsmål her som:

  • Hvordan er integrasjonen mellom de ulike plattformene?
  • Er sikkerheten like bra alle steder? 
  • Hvordan ivaretas sikkerheten på tvers av miljøene?
  • Hvem har ansvaret for å sikre dataene?

Vi har lang erfaring med drift av tjenester, og hjelper kundene våre å oppnå sine forettningsmessige  ambisjoner. Vi har mye kompetanse som er med på å sikre at virksomheten din bruker den rette plattformen, slik at programmer og tjenester fungerer, og alltid er tilgjengelige. Dette er med på å sikre at du har en infrastruktur klar for utvikling og innovasjon. Sikkerhet er viktig, og med vår kompetanse bygger vi inn den sikkerheten som er nødvendig. Som kunde kan du dra fordel av offentlige skytjenester som Azure eller AWS, kombindere de med en skytjenste fra V-Hosting eller en privat sky, og kombinert ha en plattform som gir muligheter for innovasjon og konkurransekraft.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.