Public Cloud

V-Hosting er alltid på når det gjelder skyløsninger, og public cloud er inntet unntak.

Når det kommer til public cloud finnes det mange muligheter. Det mest kjente er de store leverandørenes plattformer. Vi snakker da om Microsoft Azure, Amazon AWS og Google. I tillegg til dette finnes det en mengde mindre leverandører av public cloud, som fint kan dekke en virksomhets behov. Fellesnevneren ved en public cloud er at man betaler for de tjenestene man bruker. Virksomheten nyttegjør seg av infrastruktur som er eid av andre, og man deler disse ressursene med andre virksomheter.

Fordeler med public cloud:

  • Kostnader- Som kunde betaler du for det du bruker
  • Sikkerhet- Datasenter har høy grad av fysisk sikkerhet, kontinuerlige sikkerhetsoppdateringer og backup
  • Skallerbarhet- Enkelt å skallere opp og ned etter behov når det gjelder maskinvare og kapasitet

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.