En sikker skyreise med V-Hosting

Hvordan håndteres sikkerheten når applikasjoner flyttes til skyen?

Foto av sky og blå himmelDet er mange gode årsaker til å flytte applikasjoner ut i skyen. Gode eksempler er Office 365 / Microsoft 365. Men det stiller også nye krav til sikkerhet når applikasjonen er tilgjengelig for hvor som helst i verden.

Hva gjør vi for å sikre data?

  • Conditional Access og multifaktor autentisering
  • Applikasjonskontroll - hindre at data kommer på avveie
  • Kryptering av data
  • Flere lag av beskyttelse på klient og server
  • Backup
  • Sårbarhetsscanning
  • Brukeropplæring
  • Incident Response Team - hva gjør du om noe uforutsett likevel skulle skje?

V-Hosting er eksperter på skyreiser og sikkerhet i skyen. Ta kontakt og få gode råd for en sikker og behagelig skyreise.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.