Wifi

Wifi er en sentral del av alle virksomheter, og det er viktig at det fungerer og er sikkert. V-Hosting bidrar til at ditt wifi-nettverk alltid er på.

Illustrasjonsfoto som viser mobiltelefon som kobler seg til WiFiV-Hosting kan ta ansvar for ditt trådløse nettverk. Vi konfigurerer ut fra dine behov når det gjelder sikkerhet, kapasitet og tilgjengelighet. Vi drifter og overvåker trådløse aksesspunkter slik at nettverket får høy oppetid og er beskyttet mot ikkeautorisert tilgang. 

En av suksesskriteriene for å ha ett velfungerende wifi nettverk er plassering av aksesspunkter. Våre tekninkere har lang erfaring i analyse av lokaler, slik at vi er sikret en så optimal plassering som mulig.

Fordelene for våre kunder er at vi tar totalansvar for nettverket, slik at de kan fokuserer på sin virksomhet. Dette gir  våre kunder effektivitet, forutsigbarhet og høy grad av sikkerhet.